Faaliyet Alanlarımız

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Dağhan Hukuk Bürosu olarak profesyonellik ve uzmanlık prensibiyle tüm müvekkillerimize ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hukuki konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Faaliyet alanlarımızda müvekkillerimizin hukuki sorunlarına yardımcı olmak adına, her türlü dava ve takibin yanı sıra danışmanlık hizmeti sunarak hak ve menfaatlerinin korunması için hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla destek olmaktayız.

Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku
/İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri
/Kambiyo Senetleri Alacakları
/Fatura ve Cari Hesap Alacakları
/Rehin ve İpotek Takipleri
/Her Türlü Alacağa Dair İcra Takibi
Aile Hukuku

/Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma
/Mal Paylaşımı
/Velayet
/Vesayet
/Babalığın Tespiti
/Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

/İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
/İşçi Alacakları
/İş Kazası Davaları
/Hizmet Tespit Davaları
/İşe İade Davaları

Gayrimenkul Hukuku

/Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
/Tahliye Davaları
/Kira Tespit Davaları
/Ortaklığın Giderilmesi Davası
/Tapu İptal ve Tescil Davaları

Sözleşmeler Hukuku

/Kira Sözleşmeleri
/Ortaklık Sözleşmeleri
/Vekalet Sözleşmeleri
/İş Sözleşmeleri
/Hizmet Sözleşmeleri
/Eser Sözleşmeleri
/Alım-Satım Sözleşmeleri

Ceza Hukuku

/Sanık Müdafiliği
/Katılan, Müşteki, Mağdur Vekilliği

Sigorta Hukuku

/Tahkim Komisyonu Başvuruları
/Araç Sigortası
/Hayat Sigortası

Sağlık Hukuku

/Malpraktis Davaları
/Hekimin ve Özel Hastane ve/veya İdarenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Miras Hukuku

/Mirasçılık Belgesi Alınması
/Reddi Miras Davaları
/Terekenin Tespiti Davaları

Ticaret Hukuku

/Şirketler Hukuku
/Şirket Danışmanlığı

Dernekler Hukuku

/Dernek Kuruluşu
/Aidat Tahsilatları
/Danışmanlık Hizmetleri

Tüketici Hukuku
Spor Hukuku
Vatandaşlık Hukuku